300 til Kongens By

Koment AS er arrangør når 300 ledere fra store deler av landet samles under paraplyen Nordic Arena Nettverk.

I dagene 6.-8. juni samler Nordic Arena Nettverk 300 av sine medlemmer i København. Det er lagt opp til en omfattende program, der næringslivsaktører fra Trondheim, Molde, Bergen og Kristiansand samles for å etablere og forsterke relasjoner.

 

Nordic Arena Nettverk er etablert i de fire byene, og er også under etablering i Bodø. Under samlingen i København vil det være seminar, middager, konserter og gode arenaer for relasjonsbygging. Koment AS har sørget for at alle kommer seg trygt til og fra København samt at alle får en god hotelseng. For øvrig er Koment eier av konseptet Nordic Arena Nettverk, og har således første hånds kjennskap til de krav som stilles til en slik samling.