Endringer i KOMENT

Med ønske om å fremstå mer helhetlig har vi endret organisasjonen vår. Datterselskapene KOMENT Annonseomsetning, KOMENT Vision og KOMENT Media er alle nå fusjonert med morselskapet. Aktiviteten og folkene er ikke endret, bare selskapsstrukturen.

Det har vært en noe uklar selskapsstruktur i KOMENT-familien. Nå er all aktiviet i Trondheim er samlet i KOMENT AS, og vårt datterselskap i Oslo har endret navn til KOMENT Oslo. Dermed skal det for våre kunder og leverandører være lettere å forholde seg til oss. Imidlertid blir det ingen endringer i hvilke tjenester vi tilbyr, og det er fortsatt de samme folkene som betjener de ulike markedene. For vår egen del er vi sikre på at vi blir enda mer samlet, og vil tilby våre kunder en bedre struktur i vårt arbeid med ulike prosjekter.

I tillegg til aktiviteter i Trondheim og Oslo har vi også i løpet av høsten 2018 fått på plass selskapene KOMENT Bodø, KOMENT Møre og KOMENT Bergen. Dermend fremstår KOMENT i dag som en event-samarbeidspartner som er tilstede mer eller mindre i hele vårt langstrakte land.