Fylkeskommune valgte KOMENT

Nord-Trøndelag fylkeskommune har valgt KOMENT som leverandør av digital signage system for publisering av rute- og sanntidsinformasjon på skjermer.

Tjenesten er rettet mot publikum og gjelder for lokalbussene på Stjørdal. Implementert i tjenesten er også rute- og sanntidsinformasjon for AtB sine busser som betjener holdeplassene på Stjørdal og Trondheim Lufthavn Værnes. De første visningene er satt i drift på Torgkvartalet kjøpesenter, Quality Airport Hotel Værnes og i ankomsthallen på flyplassen. Senere kommer en utendørsløsning på Stjørdal Stasjon. Den leverte løsningen er basert på Omnivex Moxie Enterprise programvare og skjermer/PCer fra NEC.