Gaselle-kåring

For 2017 ble Koment AS i denne kåringen rangert som den 24. beste virksomheten i Sør-Trøndelag. Det om vi legger Gaselle-kåringen for 2017 til grunn. Dagens Næringsliv sammen med NHO og PwC står bak den såkalte Gaselle-kåringen hvert år. Dette er basert på bedrifters utvikling og resultater, og blir behørig presentert fylkesvis.

Gaselle-begrepet er etablert som en vurdering av vekst og lønnsomhet. Ut i fra gitte parametere blir det så gjort en rangering, og i 2017 ble bedriften Dogu AS kåret til årets Gaselle i Sør-Trøndelag. Men Koment AS er særdeles godt fornøyd med å bli rangert som den 24. beste Gaselle-bedriften i samme område for 2017. Ut fra listen ser vi også at det er et fåtall bedrifter som blir Gaselle-bedrift i flere år på rad, men for Koment AS sin del ble dette nå oppnådd for tredje året. Ikke det at dette er verdens viktigste kåring, men den viser vel uansett at selskapet gjør noe riktig underveis. Vi har fortsatt vekst, og vi leverer akseptable resultater. Vi er heller ikke snauere enn at vi tror veksten fortsetter også i årene som kommer.