Koment inn i SponsorLink AS

Koment AS har gjennomført oppkjøp av en aksjepost i det Oslo-baserte selskapet SponsorLink AS. Et spennende selskap som kompletterer Koment AS som leverandør av opplevelsesbasert kommunikasjon.

Med oppkjøpet eier Koment AS 51% av aksjene i SponsorLink. Resterende eier av Nyborg Holding AS, eid av SponsorLink-gründer Ivar Stuan. Dermed er kontinuiteten i selskapet sikret. Koment ser store muligheter i SponsorLink, som er markedsledende på tilrettelegging og gjennomføring av reiser for større grupper. Dette ofte til store internasjonale idrettsarrangementer. Koment har i flere år levert reiser til mange av våre kunder, og den type tjenester vil vi nå bli enda sterkere på gjennom tilgang på den kompetansen SponsorLink besitter.

 

Les mer om SponsorLink her