Komplett leverandør

KOMENT AS fremstår nå som en komplett leverandør av opplevelsesbasert kommunikasjon. Våre 23 ansatte i Trøndelag og Oslo har samlet sett en bred og inngående kompetanse. Vi gir begrepet Content Marketing et innhold.

Kommunikasjon kan være vanskelig. Når man treffer er det imidlertid såre enkelt. Så vanskelig er det. KOMENT AS har medarbeidere som har samlet en bred erfaring gjennom mange år. Dette gjennom jobbing med  utallige prosjekter. Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger, som igjen bidrar til at vi strekker oss enda lenger for å innfri de mål våre kunder har satt med ulike kommunikasjonsprosjekter. Vi er nyskapende, samtidig som vi evner å foredle det som våre kunder eller andre, har gjort tidligere.