Nordic Arena Nettverk

Koment AS er eier av konseptet Nordic Arena Nettverk. Dette er en arena der bedrifter og beslutningstagere møtes for å etablere og forsterke relasjoner.

Nordic Arena Nettverk er i dag etablert i Trondheim, Molde, Bergen og Kristiansand. I dagene 6.-8. juni samles alle til felles samling i København. Der vil 300 personer møtes for å skape nye relasjoner som over tid vil gi ny business til mange. Nå er det også like før vi lanserer Nordic Arena Nettverk i Bodø.

 

Det er laget egne nettsider for de ulike bedriftsnettverkene. Her finner du mer informasjon om nettverkene, medlemmene og aktiviteter.

 

Nordic Arena Bergen

Nordic Arena Bodø (kommer snart)

Nordic Arena Kristansund

Nordic Arena Molde

Nordic Arena Trondheim

 

Ønsker du å vite mer om våre bedriftsnettverk? Ta kontakt med Mini som treffes på 900 31 110 og mini@nordic-arena.no