Nytt trøndersk eventmiljø

Med fusjonen mellom Nordic Arena Sponsoring og Bureau 247 har Trøndelag fått et slagkraftig eventselskap med stor kompetanse på opplevelsesbasert kommunikasjon. Vårt nye selskap heter KOMENT AS.

Sammen med datterselskapet Nordic Arena Oslo, som er et kommunikasjonsbyår, har vi bred kompetanse hva angåt utvikling og gjennomføring av store arrangementer. Markedet i Midt-Norge har etterspurt den type tjenester som vi nå er i stand til å tilby.

 

KOMENT har i sitt eierskap flere datterselskaper, som hver for seg kompletterer produktsammensetningen. Et samlebegrep på det nye selskapets virksomhetsområde er kommunikasjon samt etablering av ulike arenaer for relasjonsbygging. Samtidig vil selskapet videreføre satsingen på profileringsprodukter, film- og videoproduksjon samt digital signage.

 

Forut for fusjonen ligger et langvarig samarbeid mellom selskapene, et samarbeid som har fruktbart for begge parter. Samtidig ser vi at vi samlet vil kunne tilby eksisterende og nye kunder et nærmest komplett produktspekter innen opplevelsesbasert kommunkasjon. Vi vil nå ha ressurser og kompetanse til å håndtere store, komplekse eventer samtidig som vi skal bevare profesjonaliteten i mindre oppdrag for våre kunder. 

 

KOMENT med datterselskaper vil i januar 2015 ha 20 ansatte fordelt på Trondheim, Oslo og Namsos. Selskapet vil ha hovedkontor i Trondheim, som er et ypperlig utgangspunkt for å dekke hele landet med våre tjenester. 

 

Merkevaren Nordic Arena Nettverk vil bli videreført. Det betyr at vi i tillegg til de tre kontorene også er representert i Molde, Bergen og Kristiansand. 

 

KOMENT med datterselskaper har en forventet omsetning for 2015 på NOK 55 millioner.