Takk til SalMar

KOMENT var leverandør av planlegging og gjennomføring av SalMar sin Lysfest for tredje året på rad. Det spesielle denne gang var at nesten 800 Salmar’ere var invitert «hjem» til SalMar sitt hovedsete på Frøya ute på Trøndelagskysten.

 

Det ble noen fantastiske dager på Frøya. Verdens Beste Oppdrettsselskap sørget for mange gode opplevelser for sine ansatte. Det ble satt fokus på kjernevirksomheten, men det ble også tid til at ansatte fra ulike landsdeler kunne bli kjent og utveksle erfaringer. Tilbakemeldingene tyder på at SalMar er blitt et enda bedre selskap, med enda sterkere følelse for Ett SalMar. Det var selvsagt noen utfordringer med så mange tilreisende til Frøya, men takket være stor fleksibilitet og velvilje fra alle involverte ble dette helt uproblematisk.

KOMENT takker SalMar for tillitten, og ser frem til å kunne bistå ved neste anledning.