Årskonferanse Sjømat Norge

Sjømat Norge sin årskonferanse "Et blått taktskifte" ble holdt i april, og hadde en rekke profilerte næringslivsledere og politikere på programmet. KOMENT stod for en stor del av leveransene. 

Foruten prosjektledelse og kjøreplan for selve arrangementet, hadde KOMENT i tillegg ansvar for å lage annonser, markedsføring og utarbeidelse av designmanual og program, og vi stod for bygging og rigging av spesialscene, dekorasjoner og talerstol. KOMENT produserte vignetter, åpningsfilm og videosnutter med Super-Nils, og hadde ansvaret for å engasjere programleder og underholdning.  KOMENT stod for regi, lyd, lys og AV under årskonferansen og banketten. 
 

Ansvarlig for prosjekt:

Per Tronsaune // Senior prosjektleder Trondheim
+47 950 22 880
per@koment.no

Morten Johansen // Leder Oslo
+47 411 23 456
morten@koment.no

Sjømat Norge
Sjømat Norge
Sjømat Norge

Flere eksempler

Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Digitalt seminar

Hvert år arrangerer Kreditorforeningen et seminar hvor de samler bransjen til faglig og sosialt samvær. Covid-19 gjorde at Høstseminaret ble holdt digitalt. 

Digital konferanse

KOMENT har arrangert digital konferanse for vår kunde Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).