Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Konferansen ble ledet fra Frøya, og de faglige innleggene ble enten presentert fra dette studioet eller digitalt fra en av de andre lokasjonene. Konferansen ble krydret av noen utenomfaglige innslag, der både levende musikk ved tenor Are Hembre og humor ved «sauebonde» Odin Jensenius utgjorde deler av dagen. Dette ble også direkte formidlet fra studioet på Frøya.

For å knytte de enkelte delene av virksomheten sammen valgte vi å ta noen grep. En av lokasjonene var med «på direkten» via en teknisk mulighet uten forsinkelse, noe som ga tilhørerne en større opplevelse av fellesskap. Vi valgte også å bryte opp seminardagen to ganger med godt taimede fysiske innslag via våre folk på alle lokasjonene, felles lunsj med samme meny til alle, samt en seminargave utdelt på likt til alle. KOMENT bidro med all planlegging, teknikk, kjøreplaner, regi og gjennomføring.

Åkerblå

Flere eksempler

Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Digitalt seminar

Hvert år arrangerer Kreditorforeningen et seminar hvor de samler bransjen til faglig og sosialt samvær. Covid-19 gjorde at Høstseminaret ble holdt digitalt. 

Digital samling

Pga Covid-19 måtte Nordbohus og Blink Hus utsette planlagte fysiske samlinger med sine forhandlere. I stedet ble det gjennomført to digitale samlinger, én for hver kjede. KOMENT ble engasjert til å bistå med planlegging, ideer, produksjon av videoinnslag, grafikk og animasjoner, lyd/lys/kameraer og live-produksjonen av arrangementet digitalt.