Digital konferanse

KOMENT har arrangert digital konferanse for vår kunde Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).

I år ble konferansen til FHF holdt digitalt, og den ble produsert fra Trondheim. KOMENT bistod med planlegging, og hadde ansvaret for gjennomføringen. Over 1 000 personer var påmeldt denne digitale konferansen, som i et normalår samler rundt halvparten så mange til en fysisk samling. 

Flere eksempler

Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Digitalt seminar

Hvert år arrangerer Kreditorforeningen et seminar hvor de samler bransjen til faglig og sosialt samvær. Covid-19 gjorde at Høstseminaret ble holdt digitalt. 

Digital samling

Pga Covid-19 måtte Nordbohus og Blink Hus utsette planlagte fysiske samlinger med sine forhandlere. I stedet ble det gjennomført to digitale samlinger, én for hver kjede. KOMENT ble engasjert til å bistå med planlegging, ideer, produksjon av videoinnslag, grafikk og animasjoner, lyd/lys/kameraer og live-produksjonen av arrangementet digitalt.