Digital samling

Pga Covid-19 måtte Nordbohus og Blink Hus utsette planlagte fysiske samlinger med sine forhandlere. I stedet ble det gjennomført to digitale samlinger, én for hver kjede. KOMENT ble engasjert til å bistå med planlegging, ideer, produksjon av videoinnslag, grafikk og animasjoner, lyd/lys/kameraer og live-produksjonen av arrangementet digitalt.

Dette sier Birger Aspaas, Kjededirektør Nordbohus og Blink Hus om leveransen: 

"Nordbohus og Blink Hus gjennomførte den høythengende og årlige kåringen av «Årets Beste» i begge kjedene i mars. Vanligvis foregår prisutdelingen fra scenen under gallamiddagen på den årlige samlingen med forhandlere, leverandører og kjedekontor, med full sal og høytidelige overrekkelser. Da dette nå på grunn av pandemien ikke lot seg gjøre, måtte vi finne en ny løsning. Vi tok kontakt med KOMENT, og planla sammen med de gjennomføringen av et digitalt arrangement. Vi fikk rigget proft studio, med god teknikk på lyd og lys.
Det ble god deltakelse, og vi streamet eventet slik at våre forhandlere kunne bruke dette i sin markedsføring i etterkant.
Takk til KOMENT som bidro til at vår digitale prisutdeling «Årets Beste» ble vellykket" 

- Birger Aspaas, Kjededirektør Nordbohus og Blink Hus.

 

Flere eksempler

Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Digitalt seminar

Hvert år arrangerer Kreditorforeningen et seminar hvor de samler bransjen til faglig og sosialt samvær. Covid-19 gjorde at Høstseminaret ble holdt digitalt. 

Digital samling

Pga Covid-19 måtte Nordbohus og Blink Hus utsette planlagte fysiske samlinger med sine forhandlere. I stedet ble det gjennomført to digitale samlinger, én for hver kjede. KOMENT ble engasjert til å bistå med planlegging, ideer, produksjon av videoinnslag, grafikk og animasjoner, lyd/lys/kameraer og live-produksjonen av arrangementet digitalt.