Offisiell åpning for Lerøy Midt AS

Lerøy Midt AS på Hitra er verdens mest moderne lakseanlegg og en vesentlig aktør lokalt, regionalt og nasjonalt. KOMENT fikk oppdraget med å arrangere den offisielle åpningen.

I forbindelse med åpningen av anlegget ønsket Lerøy Midt både å vise frem fabrikken og å sette fokus på hvor viktig en slik fabrikk er - ikke bare for lokalmiljøet på Hitra, men for folk i hele verden som spiser laksen som kommer derfra.  

MÅL: 2000 besøkende

KOMENT utviklet og gjennomførte et todagersarrangement som bestod av én dag med offisiell åpning etterfulgt av en "Åpen Dag".

Til den offisielle åpningen 5. september kom 100 inviterte gjester fra politikk og næringsliv. Arrangementet bestod bl.a av omvisning på anlegget, taler, underholdning og bevertning. Linda Hofstad Helleland fikk æren av å klippe snoren, mens konferansier Erik Wold ledet gjestene gjennom dagsprogrammet. Gjestene ble servert noen helt spesielle lakseretter komponert av The Flying Culinary Circus.

6. september ble det arrangert Åpen Dag for lokalbefolkning, barnehager, skoler, familier til de ansatte ved fabrikken og andre interesserte.

Barnehager og skoler ble skysset med egne busser til og fra Jøsnøya, hvor de fikk et spennende undervisningsopplegg på anlegget knyttet til laks og lakseoppdrett, delta i rebusløype og servert lakselunsj før tilbakereise.

På ettermiddagen var arrangementet åpent for alle, og bød på omvisning og rebusløyper, internasjonale lakseretter fra matboder og foodtrucks, trylleshow og konserter med bl.a eMMa og sambygdingen Margaret Berger.

KOMENT har i prosessen med åpningen av Lerøy Midt AS stått for idé, design, kommunikasjon og markedsføring inkl. sosiale medier, i tillegg til planlegging, logistikk, håndtering av gjester og gjennomføring av det komplette todagersarrangementet.

RESULTAT: nær 2 500 besøkende!

Ansvarlig for prosjekt:

Per Tronsaune // Senior prosjektleder Trondheim
+47 950 22 880
per@koment.no

Joakim Wang // Senior Produsent Event Oslo
+47 920 13 802
joakim@koment.no

Lerøy debatt
Lerøy laks
Lerøy matbod hawaii
Lerøy hjerte
Lerøy Margaret Berger

Flere eksempler

Digital fagkonferanse

KOMENT produserte en fagkonferanse for Åkerblå AS, hvor konferansedeltagerne var med enten fysisk i et studio på Frøya, eller digitalt på en av de sju lokasjonene langs kysten.

Digitalt seminar

Hvert år arrangerer Kreditorforeningen et seminar hvor de samler bransjen til faglig og sosialt samvær. Covid-19 gjorde at Høstseminaret ble holdt digitalt. 

Digital samling

Pga Covid-19 måtte Nordbohus og Blink Hus utsette planlagte fysiske samlinger med sine forhandlere. I stedet ble det gjennomført to digitale samlinger, én for hver kjede. KOMENT ble engasjert til å bistå med planlegging, ideer, produksjon av videoinnslag, grafikk og animasjoner, lyd/lys/kameraer og live-produksjonen av arrangementet digitalt.