Infoskjermer

Reklameskjermer City Lade

KOMENT har prosjektert, montert og stått bak hele leveransen av reklameskjermer i fellesarealene på City Lade.

Informasjonsskjermer Avinor

KOMENT har siden 2010 vært leverandør til Avinor Trondheim Lufthavn, og vi har gjennom årene levert mange ulike løsninger for å dekke ulike informasjonsbehov.