Informasjonsskjermer Avinor

KOMENT har siden 2010 vært leverandør til Avinor Trondheim Lufthavn, og vi har gjennom årene levert mange ulike løsninger for å dekke ulike informasjonsbehov.

I ankomsthallen har vi levert to videowalls som skal gi informasjon til de reisende om tilbringertjenestene fra lufthavnen. Der er det integrert både værvarsel, togavganger i sanntid og avganger for flybussene og lokalbussene.

I sikkerhetskontrollen er det levert en videowall som viser flyavganger, beregnet ventetid og sikkerhetsvideo. Det er også montert monitorer over hver sluse/inngang som fungerer som skilting. Et touchpanel er plassert på vaktrommet, slik at vaktsjef hele tiden enkelt kan status på skiltene for hver sluse etter behov (åpen/stengt/personal/fast-track osv).

I avgangshallen er det levert en stor videowall som viser flyavganger, og flere enkeltskjermer som viser ulikt innhold i terminalen, som miljøinformasjon, avgangstider tog og generell profilering. Det er også levert skjermer til lekekroker både i innlands- og utlandsdelen av terminalen.

I tårnet der Simulatordrift har sine øvingslokaler er det skjermer som blant annet viser hvem som er på besøk for å øve/trene, hvem som er vaktleder og øvrige nøkkelpersoner på vakt, agenda, værdata og flybevegelser.

Det benyttes digital signage software fra Omnivex for å drifte innholdet på alle skjermene.

Ansvarlig for prosjekt:

Øystein Hansen // IT-sjef Trondheim
+47 926 03 723
hansen@koment.no

Avinor 1
Avinor 2
Avinor 3

Flere eksempler

Reklameskjermer City Lade

KOMENT har prosjektert, montert og stått bak hele leveransen av reklameskjermer i fellesarealene på City Lade.

Informasjonsskjermer Avinor

KOMENT har siden 2010 vært leverandør til Avinor Trondheim Lufthavn, og vi har gjennom årene levert mange ulike løsninger for å dekke ulike informasjonsbehov.