baerekraft-koment

bærekraft i koment

Bærekraft  handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Hos  KOMENT er vi i en prosess  der  vi ser på hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, med utgangspunkt i utvelgelse av noen av FN’s bærekraftige utviklingsmål. 

Vi har engasjert  BDO som ekstern prosessansvarlig og vi har etablert  en intern prosjektgruppe. Vi har utredet dagens virksomhet opp mot bærekraftsmålene, gjennomført mulighetsstudier for videre arbeid og gjort analyser av strategiprosesser. Det er gjennomført flere workshops med ansatte der alle har bidratt til å identifisere muligheter og problemstillinger. Som et resultat av dette har vi valgt ut fem av bærekraftsmålene som vi har ambisjoner om å utvikle, implementere og etterleve, og ikke minst rapportere på.

Dette betyr ikke at de øvrige utviklingsmålene ikke er relevante for oss. I alle prosjekter og arrangementer vi planlegger vil det være naturlig, i samarbeid med kunde/oppdragsgiver, å se om det er andre utviklingsmål som er relevante.

Vi ser nærmere på de fem målene vi har valgt ut.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL NR. 3; GOD HELSE OG LIVSKVALITET

 • Kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal oppleve at vi utøver LYKKE (LYKKE er forkortelse for vår bedrift sine verdier; Lagspiller, Ydmyk, Kreativ, Kvalitetsbevisst og Engasjement).
 • Vi skal bidra til å skape minneverdige opplevelser og well-beeing for våre kunder.
 • KOMENT skal være en fleksibel arbeidsplass med gode arbeidsforhold og klare arbeidsrutiner.
 • Som ansatt skal man være en bidragsyter til at det er artig å jobbe i KOMENT.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL NR 8; ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

 • Krav og etterspørsel av dokumentasjon til hvordan leverandører og kunder forholder seg til sentrale lover og regler, samt sikrer sine ansatte gode arbeidsvilkår.
 • Vi skal bidra til at våre kunder og leverandører har gode vilkår for økonomisk vekst.
 • KOMENT skal være en fleksibel arbeidsplass med gode arbeidsforhold og klare arbeidsrutiner.
 • Vi skal evaluere og dele kunnskap etter hvert prosjekt for å sikre læring, kontinuerlig forbedring samt øke kjennskapen blant ansatte knyttet til hva KOMENT kan levere.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL NR 11; BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

 • Vi skal være premissgiver for bærekraftige eventer i hele Norge.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL NR 12; ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

 • Vi skal jobbe mot null matsvinn.
 • Vi skal sette krav til våre leverandører knyttet til transport, forbruksmateriell, avfallshåndtering og utnyttelse av overskuddsressurser.
 • Det skal alltid brukes en «bærekrafts-sjekkliste» for vurdering og prioritering av leverandørvalg.
 • Diskutere med oppdragsgiver/kunde hvordan bærekraftsmål nr. 12 kan etterleves i prosjektet, herunder materialvalg der det er aktuelt.
 • Fokusere på utvikling av generiske produkter som er gjenbrukbare.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL NR 17; SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

 • I salgs- og markedsmøter skal vi alltid fortelle om KOMENT sin bærekraftsstrategi og utfordre kunden på hvilket fokus de kan ta og hva det vil bety for leveransen.
 • Alle våre prosjekter skal eie et bærekraftsmål. Dette skal reflekteres i KOMENT sine standardkontrakter.

Har du spørsmål eller innspill til vårt miljøarbeid?

Vi setter stor pris på å bli kontaktet hvis du har forslag til hvordan vi kan forbedre vårt arbeid med miljøet – vi bryr oss!

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby?

kontakt-oss-img