KOMENT AS

KOMENT AS i Trondheim er lokalisert på Tiller sør i byen, like ved E6. Selskapet fremstår i dag som en betydelig aktør i regionen innenfor relasjonsskapende aktiviteter. I det ligger ikke minst utvikling og gjennomføring av ulike events for en lang rekke med kunder. I konsernet KOMENT er det tilgang på dyktige folk som har spisskompetanse på de fleste fagfelt innenfor opplevelsesbasert kommunikasjon.

Vi har også kompetanse og erfaring innen organisasjonsutvikling og endringsprosesser, og bistår gjerne for å løse utfordringer som kommer i kjølvannet av slike prosesser.

Konsernets ledelse er lokalisert i Trondheimskontoret.

Kontakt

Telefon: +47 907 19 000
E-post: post@koment.no
Adresse: Vestre Rosten 77, 7075 Tiller

Daglig leder: Endre Storholt

Ansatte

Bård Atle Brønmo

Bård Atle Brønmo
Salgssjef Annonseomsetning
+47 958 47 666
bab@koment.no

Endre Storholt

Endre Storholt
Daglig leder
+47 915 93 916
endre@koment.no

Harald Helland

Harald Helland
Senior prosjektleder
+47 915 44 400
harald@koment.no

Hege Øien Nilsen

Hege Øien Nilsen
Økonomisjef
+47 915 91 048
hege@koment.no

Hroar Stjernen

Hroar Stjernen
Leder event
+47 909 81 878
hroar@koment.no

Håvard Johnsen

Håvard Johnsen
Produksjonsansvarlig media
+47 909 48 225
hjo@koment.no

Jonny Thoresen

Jonny Thoresen
Leder salg
+47 481 26 892
jonny@koment.no

Kathrine Franklin

Kathrine Franklin
Prosjektleder
+47 992 77 715
kathrine@koment.no

Mini

Mini
Like blid :-)
+47 900 31 110
mini@nordic-arena.no

Nina Christiansen

Nina Christiansen
Senior prosjektleder
+47 476 83 266
nina@koment.no

Per Tronsaune

Per Tronsaune
Senior prosjektleder
+47 950 22 880
per@koment.no

Øystein Hansen

Øystein Hansen
IKT-sjef
+47 926 03 723
hansen@koment.no

Finn oss

Kart