Digital årskonferanse

Digitale konferanser og webinarer

En digital samling kan gjøre nytten når avstandene er store, eller restriksjoner gjør det utfordrende å møtes. KOMENT har god erfaring med produksjon av digitale arrangementer som konferanser og webinarer, og vi har gjennomført en rekke digitale eventer med stor suksess for våre kunder.

Hvilke muligheter har man med et digitalt arrangement?

En digital konferanse kan gjennomføres heldigitalt med live-sending fra et studio, som strømmes til deltakere som sitter online – for seg selv eller f.eks samlet i møterom på arbeidsplassen.

Et digitalt arrangement kan også være “hybrid”, dvs at noen er tilstede fysisk som publikum i et lokale hvor vi rigger scene/studio med kamera og strømmeteknikk, mens de øvrige gjestene deltar via internett der de befinner seg.

KOMENT kan tilby:

 • Konseptutvikling og rådgivning
 • Booking, invitasjoner og påmeldinger
 • Preproduksjon og opptak
 • Plattformer og interaksjonsaktiviteter
 • Green screen og studio
 • Lyd- og kameraproduksjon
 • Design, vignetter og grafikk
 • Etterarbeid

Format og innhold

Alle arrangementer skreddersys etter ønsker og behov, og varierer med tanke på format og type innhold. Feks:

 • Studio med gjester og intervjuseanser
 • Paneldebatt i et studio
 • TV-innslag: både live og opptak
 • Co-hosting av det digitale eventet fra et annet studio/lokasjon
 • Live underholdning med foredragsholdere, musikalske innslag, kåseri m.m.
 • “Felles bespisning”; vi sørger for leveranse av f.eks identisk lunsj til ulike destinasjoner som deltar online

Hvordan engasjere deltakere som sitter online?

KOMENT har mange gode løsninger for å inkludere deltakerne interaktivt, løsninger som skaper engasjement og som knytter møtedeltakere og det som foregår i studio tettere sammen gjennom kommunikasjon og aktiviteter. Vi foreslår gjerne:

Icebreaker-aktiviteter i starten av møtet: Presenter en ordsky basert på hva deltakeren har som forventninger til samlingen, eller hvordan de vil beskrive siste halvår eller noe annet. Deltakerne sender inn sine bidrag helt i starten av møtet, og ordskyen med resultatene dukker opp på skjerm i studio.
Quiz og spørreundersøkelser: Kjør en quiz direkte fra presentasjonen i studio. Publikum deltar online og resultatene dukker opp i presentasjonen.
Q&A: La publikum sende inn spørsmål i sanntid, som blir presentert på skjerm og besvares live av gjester i studio.
Avstemninger: Deltakere kan stemme på forslag som diskuteres eller presenteres live: feks avgi stemme på personer som kan vinne en pris, hvilke temaer som skal diskuteres, eller tiltak som presenteres
Samle inn idéer fra deltakere: Idéer og forslag kan sendes inn i forkant, og stemmes over før eller under møtet.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om digitale eventer!