Måsøvaldagen

Måsøvaldagen

KOMENT fikk oppdraget med planlegging og gjennomføring av Måsøvaldagen 2022. Dette ble gjennomført på Frøya, og dagen ble avsluttet med en bankett med 230 personer til stede. Tidligere på dagen jobbet de ansatte seg gjennom et faglig program, der de blant annet fikk fullstendig status på drift og ikke minst hvor veien går videre for det innovative selskapet. Måsøval-kulturen er tuftet på solide verdier, og de ansatte jobbet med kjennskap og betydning av verdiene. Ledsagerne hadde et program på formiddagen, som også ble godt mottatt.

Vi takker Måsøval for oppdraget!