Miljøfyrtårn - KOMENT

Miljøsertifisering

Rett før påske, ble KOMENT Miljøfyrtårn, og nå har vi fått fyrtårnet opp på veggen godt plassert ved FNs bærekrafts mål.
Så hva innebærer dette ? Miljøfyrtårn er en banebrytende sertifisering i Norge og et uunnværlig redskap for miljøvennlig ledelse. Det fungerer som en kraftig indikator for vårt engasjement og fremgang innenfor bærekraftsmålene vi har valgt å omfavne. Miljøfyrtårnet er ikke bare et symbol på våre forpliktelser, men også en påminnelse om vår vedvarende innsats for å oppnå dem.

I KOMENT har vi valgt ut disse målene:

03. God helse og livskvalitet

08. Anstendig arbeid og økonomisk  vekst

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

17. Samarbeid for å nå målene