Jan Christian Vestre

Nord i Sør 2023

Onsdag 4. januar ble den årlige dagskonferansen Nord i Sør arrangert i Oslo. Nord i Sør er konferansen hvor engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, sentrale politikere og beslutningstakere fra hovedstaden og resten av landet møtes. Blant foredragsholderne på Nord i Sør 2023 fikk deltagerne blant annet møte Jan Christian Vestre, Anne-Cecilie Kaltenborn, Arman Vestad, Karita Bekkemellem, Kjersti Haugland, Geir Hågen Karlsen og Øystein Eriksen Søreide.

Hovedtemaet for i 2023 var urolige tider, langt på vei samme tema som på NHOs store årskonferanse dagen etter, men på Nord i Sør naturlig nok med et nordnorsk perspektiv på dette temaet. På kvelden ble det, tradisjonen tro, invitert til Nordnorsk festaften på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Nord i Sør er et samarbeid mellom NHO Nordland, NHO Reiseliv, NHO Arktis, Sjømat Norge, Offshore Norge og EBA. KOMENT har i samarbeid med styringsgruppen stått for all planlegging, produksjon og gjennomføring av Nord i Sør 2023.

Foto: Pierluca Taranta