Kontali -KOMENT

Produktivitetskonferansen

Kontali er et meget spennende norsk analyseselskap med hovedkontor i Kristiansund, som spesialiserer seg på fiskeri- og havbruksnæringen. De er verdensledende innen analyse og data av akvakultur og fiske, og jobber også med utvikling av datadrevne verktøy og modeller for å optimalisere produksjon, vurdere risiko og evaluere bærekraftige muligheter i næringen. 

Produktivitetskonferansen arrangeres av Kontali, og har som mål å være en arena der produsenter som står fisken nærmest i det daglige kan møtes og utveksle erfaringer og innsikt sammen med aktører fra resten av verdikjeden. 31. oktober i år ble konferansen avholdt i Kristiansund for 24. gang. Temaene som ble presentert hadde som målsetning å bidra til økt kunnskap og praktiske tilnærminger, for å oppnå økt produktivitet og markedsutvikling. Deltagerlisten er innen forvaltning, bank og finans, forskningsmiljø og studenter.

KOMENT ble engasjert i forkant for å hjelpe til med planlegging, logistikk, prosjektledelse, leveranse av lyd/lys/bildeproduksjon og gjennomføring av hele samlingen.

Vi takker for oppdraget!