KOMENT

KOMENT er et komplett kommunikasjonsbyrå.

KOMENT leverer skreddersydde produksjoner for film, web, mobil, SoMe, design, animasjon, arenaproduksjon, sampling, event, content marketing, aktivering av sponsorater, reiser og profileringsprodukter.

Oppsummert handler det om opplevelsesbasert kommunikasjon, og uansett hva vi jobber med er det aller viktigst for oss å bidra til å skape en atferdsendring hos målgruppen. Vi engasjerer, skaper handling, involverer og leverer kommunikasjon der øyeblikket huskes og gir positive resultater.

Vi er lokalisert med kontorer i Trondheim, Molde, Bergen, Bodø og Oslo.