Event

«Creating memories» forplikter, og er også en målsetting i forbindelse med de arrangement vi gjennomfører for våre kunder. Event er en kommunikasjonskanal som, brukt riktig, kan utløse energi i den retning man ønsker. Vi samspiller med våre kunder for å bidra til at eventet etterlater det inntrykk man er opptatt av. I alle detaljer forsøker vi å levere litt mer enn våre kunder forventer. Det enten det dreier seg om konferanse, kick-off, jubileum firmatur eller andre samlinger. KOMENT AS innehar kompetanse og et nettverk av leverandører som sikrer at resultatet blir slik våre kunder ønsker. Prøv oss!

DETTE GJØR VI

Målsettingen om å gjøre arrangementet/eventet til en opplevelse som skaper minner, gode minner eller "Creating memories" som vårt slagord er, den forplikter oss. Og den legger føringer for hvordan vi arbeider. Vi samarbeider tett med våre kunder, gjennom god dialog for å tilegne oss god og relevant kunnskap om kunden, slik at vi kan bruke riktig event-tema og riktige målsettinger både i før- og etterkommunikasjonen rundt arrangementet. Vi elsker å kunne gi arrangmentet en kreativ vri og bidra med uventede og flotte elementer, som etterlater hyggelige minner.

Opplevelsesbasert kommunikasjon er et virkemiddel om du ønsker god dialog med kunder, eller om det er selskapets ansatte som skal bindes enda bedre sammen.

Prøv oss!