Markedsføring

KOMENT AS har jobbet profesjonelt i sponsormarkedet siden 2006. Dette både som rådgiver for virksomheter som er aktive brukere av denne markedskanalen, og for sponsorobjekter som stadig er på jakt etter de riktige sponsorene. Vi har bred erfaring med sponsing og har jobbet med mange virksomheter og ulike objekter innen idrett og kultur.

DETTE GJØR VI

Koment AS jobber mye med ulike elementer av markedsføring. Opplevelsesbasert kommunikasjon er ofte stikkordet for de jobber vi gjør for våre kunder. I dette arbeidet bruker vi flere ulike kommuniksjonskanaler.

 

I tillegg til blant annet ulike events, har Koment siden 2006 jobbet mye med sponsing som kommunikasjonskanal. Vi kjenner både fordelene og ikke minst de mange feller man kan gå i ved å bruke sponsing for å oppnå de mål man har satt for sin markedsføring. Vi bidrar som rådgiver for de som har inngått sponsoravtaler for å få optimalisert effekten av avtalen. I tillegg jobber vi også som formidler av sponsorater for ulike sponsorobjekter.

 

Merkevarebygging er et langsiktig prosjekt, som må planlegges og gjennomføres i henhold til en plan. Skal man få effekt, er det nødvendig at hele organisasjonen går i samme retning mot samme mål. Koment innehar kompetanse til å påvirke organisasjonen i riktig retning, samtidig som vi sammen med våre kunder lager markedsplaner med klart definerte mål.

 

Bruk av sosiale medier er en kommunikasjonskanal man ikke kommer utenom, om man har behov for å kommunisere med omverdenen. Brukt riktig kan dette være kanaler som bidrar til å oppnå den effekt man ønsker i ulike kampanjer eller i merkevarebyggingen. Vi kan sosiale medier, og jobber med mange sterke merkevarer. Gjennom dette har vi tilegnet oss sterk kompetanse på området.