Nettverk

KOMENT har siden 2008 drevet Nordic Arena Nettverk. I dag er det etablert solide bedriftsnettverk i Trondheim, Molde, Bergen og Kristiansand, med totalt rundt 350 medlemsbedrifter. Nettverkene er og skal være en lønnsom arena for medlemmene, der relasjoner etableres og forsterkes. Målsettingen er at medlemmene skal kunne oppnå økt salg og knytte kontakt med nye leverandører og samarbeidspartnere. I nettverkene gjennomføres det 9-12 arrangementer hvert år, inkludert en nettverkstur til utlandet.

Les mer om aktivitetene og de ulike nettverkene her:

Nordic Arena Bergen
Nordic Arena Bodø
Nordic Arena Kristiansand
Nordic Arena Molde
Nordic Arena Trondheim

For mer informasjon om våre nettverk, ta kontakt med mini@nordic-arena.no