koment as

KOMENT AS i Trondheim er lokalisert på Tiller sør i byen, like ved E6. Selskapet fremstår i dag som en betydelig aktør i regionen innenfor relasjonsskapende aktiviteter. I det ligger ikke minst utvikling og gjennomføring av ulike events, arrangementer og gruppereiser for en lang rekke med kunder. I konsernet KOMENT er det tilgang på dyktige folk som har spisskompetanse på de fleste fagfelt innenfor opplevelsesbasert kommunikasjon.

Vi har også kompetanse og erfaring innen organisasjonsutvikling og endringsprosesser, og bistår gjerne for å løse utfordringer som kommer i kjølvannet av slike prosesser.

Konsernets ledelse er lokalisert i Trondheimskontoret.

Kontakt

Telefon: +47 907 19 000
E-post: post@koment.no
Adresse: Vestre Rosten,
7075 Tiller

Daglig leder: Endre Storholt

Koment Trondheim